Łomżyński Klub Płetwonurków Podwodny Jeleń
Aktualno¶ci
Historia
Statut
Szkolenia
Galeria
Linki
Kontakt
Komisja Działalno¶ci Podwodnej PTTK
Artykuły Napisali o nas Partnerzy i współpraca

Aktualno¶ci

Sprzątanie Narwi 2012

W dniu 19 maja 2012 ƁomĆŒyƄski Klub PƂetwonurkĂłw Podwodny JeleƄ przeprowadziƂ Sprzątanie Narwi 2012. Licznie przybyli czƂonkowie klubu oczyƛcili dno Narwi w rejonie plaĆŒy miejskiej przy moƛcie Hubala. Z wody wydobyto kilka workĂłw ƛmieci, gƂównie butelek i puszek.
Najbardziej niebezpieczne znalezisko t.j. metalową konstrukcję wydobyli Marek RzoƄca i Krzysiek Truszkowski
Naszą akcję zabezpieczali straĆŒacy z PaƄstwowej StraĆŒy PoĆŒarnej w ƁomĆŒy oraz czƂonkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wzięli w niej udziaƂ takĆŒe pracownicy ƁomĆŒyƄskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, wsparƂ Browar ƁomĆŒa. Wszystkim organizacjom i firmom skƂadamy serdeczne podziękowania.

Zarząd Klubu

Dodano 2012-05-27  Powrót do aktualno¶ci